Ανακοίνωση για το Επίσημο Δείπνο του 10ου ΠΕΣΧΜ

Για την καλύτερη οργάνωση του επίσημου δείπνου του 10ου ΠΕΣΧΜ που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 και λόγω των περιορισμένων θέσεων σας παρακαλούμε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας (γράφοντας το ή τα ονόματα των συμμετεχόντων) χρησιμοποιώντας την πρόσκληση που στάλθηκε μέσω doodle.

Οι σύνεδροι που για οποιοδήποτε λόγο δεν έλαβαν τη συγκεκριμένη πρόσκληση παρακαλούνται να στείλουν το e-mail τους στο alex.pesxm10@chemeng.upatras.gr προκειμένου να τη λάβουν και να δηλώσουν έγκαιρα τη συμμετοχή τους. Οι δηλώσεις θα πρέπει να γίνουν έως την Παρασκευή 15/5/2015.

Μετά από αυτή την ημερομηνία η συμμετοχή στο δείπνο δεν θα είναι εξασφαλισμένη. Το ποσό των 25 ευρώ θα κατατείθεται στη Γραμματεία κατά τη διάρκεια της πρώτης μέρας του συνεδρίου.