Συνοπτικό Πρόγραμμα Συνεδρίου

 

ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ   

08:00-09:00
Εγγραφή Συνέδρων
Χώρος Υποδοχής Συνεδριακού
09:00-09:15
Καλωσόρισμα
Αμφιθέατρο Ι-4
09:15-10:00
Προεδρείο: Δ. Ματαράς, Β. Μπουργανός
Αμφιθέατρο Ι-4
10:00-10:15
Προεδρείο: Δ. Ματαράς, Β. Μπουργανός
Αμφιθέατρο Ι-4
10:15-11:00
Προεδρείο: Δ. Ματαράς, Β. Μπουργανός
Αμφιθέατρο Ι-4
11:00-11:30 Διάλειμμα
  Αίθουσα Ι-10 Αίθουσα Ι-11 Αίθουσα Ι-12 Αμφιθέατρο Ι-4 Αίθουσα Ι-13
11:30-13:30 Χημικές Διεργασίες Κατάλυση Ηλεκτροχημεία Φυσικοχημεία Θερμοδυναμική Ενέργεια Περιβάλλον Ειδική Συνεδρία στην Μελέτη Συντήρηση Πολιτισμού
13:30-14:30 ΓΕΥΜΑ
14:30-15:15
Προεδρείο: Β. Μαυραντζάς
Αμφιθέατρο Ι-4
  Αίθουσα Ι-10 Αίθουσα Ι-11 Αίθουσα Ι-12 Αμφιθέατρο Ι-4 Αίθουσα Ι-13
15:15-16:30 Χημικές Διεργασίες Κατάλυση Ηλεκτροχημεία Φυσικοχημεία Θερμοδυναμική Μηχανική Διεργασιών & Συστημάτων Περιβάλλον Ειδική Συνεδρία στην Μελέτη Συντήρηση Πολιτισμού
16:30-17:00 Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις
17:00-17:45
Προεδρείο: Σ. Πανδής
Αμφιθέατρο Ι-4
  Αίθουσα Ι-10 Αίθουσα Ι-11 Αίθουσα Ι-12 Αμφιθέατρο Ι-4 Αίθουσα Ι-13
17:45-19:30 Χημικές Διεργασίες Κατάλυση Ηλεκτροχημεία Βιοχημική Μηχανική – Βιοτεχνολογία Υλικά - Νανοτεχνολογία Πολυμερή Εκπαίδευση

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ   

09:00-09:45
Προεδρείο: Ξ. Βερύκιος
Αμφιθέατρο Ι-4
09:45-10:15
Διάλειμμα
  Αίθουσα Ι-10 Αίθουσα Ι-11 Αίθουσα Ι-12 Αμφιθέατρο Ι-4 Αίθουσα Ι-13
10:15-12:15 Μηχανική Διεργασιών & Συστημάτων Φυσικές Διεργασίες Υλικά - Νανοτεχνολογία Τιμητική Συνεδρία για τον Καθ. Κ. Βαγενά Χημικές Διεργασίες Κατάλυση Ηλεκτροχημεία
12:15-12:45
Απονομή Υποτροφιών Ιδρύματος Limmat
Αμφιθέατρο Ι-4
12:45-13:30 Αναρτημένες Ανακοινώσεις
13:30-14:30 ΓΕΥΜΑ
14:30-15:15
Προεδρείο: Κ. Βαγενάς
Αμφιθέατρο Ι-4
  Αίθουσα Ι-10 Αίθουσα Ι-11 Αίθουσα Ι-12 Αμφιθέατρο Ι-4 Αίθουσα Ι-13
15:15-16:30 Ενέργεια Φαινόμενα Μεταφοράς Υλικά - Νανοτεχνολογία Τιμητική Συνεδρία για τον Καθ. Κ. Βαγενά Χημικές Διεργασίες Κατάλυση Ηλεκτροχημεία
16:30-17:00 Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις
17:00-17:45
Προεδρείο: Κ. Βαγενάς
Αμφιθέατρο Ι-4
  Αίθουσα Ι-10 Αίθουσα Ι-11 Αίθουσα Ι-12 Αμφιθέατρο Ι-4 Αίθουσα Ι-13
17:45-19:30 Περιβάλλον Φαινόμενα Μεταφοράς Υλικά - Νανοτεχνολογία Βιοχημική Μηχανική – Βιοτεχνολογία Χημικές Διεργασίες Κατάλυση Ηλεκτροχημεία
 
21:00 ΔΕΙΠΝΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ   

09:00-09:45
Προεδρείο: Ι. Τσαμόπουλος
Αμφιθέατρο Ι-4
  Αίθουσα Ι-10 Αίθουσα Ι-11 Αίθουσα Ι-12 Αμφιθέατρο Ι-4 Αίθουσα Ι-13
09:45-11:30 Περιβάλλον Πολυμερή Υλικά - Νανοτεχνολογία Ειδική Συνεδρία στην Ασφάλεια – Υγιεινή / Διασφάλιση Ποιότητας Ειδική Συνεδρια στα Τρόφιμα
11:30-12:15
  Αίθουσα Ι-10 Αίθουσα Ι-11 Αίθουσα Ι-12 Αμφιθέατρο Ι-4 Αίθουσα Ι-13
12:15-14:15 Φαινόμενα Μεταφοράς Πολυμερή Ειδική συνεδρία στην Βιοενέργεια Περιβάλλον Ειδική Συνεδρια στα Τρόφιμα
 
ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ