Χημικές Διεργασίες/Κατάλυση/Ηλεκτροχημεία

ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ
Αίθουσα Ι-10
Προεδρείο: Β. Ζασπάλης, Θ. Ιωαννίδης

15:30
Στυλιανός Στεφανίδης, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ελένη Ηρακλέους, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
Κωνσταντίνος Καλογιάννης, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Δέσποινα Πατιάκα, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Άγγελος Λάππας, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
15:45
Κωνσταντίνος Πλάκας, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης -ΕΚΕΤΑ
Αναστάσιος Καράμπελας, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης -ΕΚΕΤΑ
Στυλιανή Σκλαρή, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης -ΕΚΕΤΑ
Βασίλειος Ζασπάλης, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης -ΕΚΕΤΑ
16:00
Δημήτριος Μαρμάνης, ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
Κωνσταντίνος Δερμεντζής, ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
Αχιλλέας Χριστοφορίδης, ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
Θωμάς Σπανός, ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
Κωνσταντίνος Ουζούνης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
16:15
Κωνσταντίνος Δερμεντζής, ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
Δημήτριος Μαρμάνης, ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
Αχιλλέας Χριστοφορίδης, ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
Νικόλαος Κόκκινος, ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης