Στοιχεία Εργασίας P0409

Κωδικός Εργασίας: P0409
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

Θεματική Περιοχή:

Χημικές Διεργασίες/Κατάλυση/Ηλεκτροχημεία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 15:15
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 10