Πρόγραμμα Συνεδρίου Πέμπτης 4 Ιουνίου

ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ     

08:00-09:00            Εγγραφή Συνέδρων
09:00-09:15            Καλωσόρισμα
 
09:15-10:00            Διάλεξη Καθηγητή Νικολάου Πέππα
                                  Τίτλος: Intelligent, Recognitive Nanoscale Systems for New Therapeutic Applications   (Αίθουσα Ι-4)
                                  Προεδρείο: Δ. Ματαράς, Β. Μπουργανός
 
10:00-10:15            Απονομή Βραβείου «Στρατής Σωτήρχος»
10:15-11:00            Διάλεξη Καθηγητή Ali Khademhosseini
                                  Τίτλος: Nano- and Microfabricated Hydrogels for Regenerative Engineering   (Αίθουσα Ι-4)
                                  Προεδρείο: Δ. Ματαράς, Β. Μπουργανός
 
11:00-11:30            Διαλειμμα
11:30-13:30        

 
13:30-14:30            ΓΕΥΜΑ
 
14:30-15:15            Διάλεξη Καθηγητή Δώρου Θεοδώρου
                                  Προεδρείο: Β. Μαυραντζάς
15:15-16:30

 
16:30-17:00            Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις
17:00-17:45            Διάλεξη Καθηγητή Βασίλη Χατζημανικάτη
                                  Τίτλος: Computational analysis and synthesis of biochemical networks for sustainable processes  
                                              (Αίθουσα Ι-4)
                                  Προεδρείο: Σ. Πανδής
17:45-19:30