Στοιχεία Εργασίας P0352

Κωδικός Εργασίας: P0352
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

CHEMICAL ENGINEERING EDUCATION FOR DEALING WITH THE NEW CHALLENGES: FROM ONE-WAY LECTURES TO PROJECT BASED COGNITIVE LEARNING

Συγγραφείς:

Λάζαρος Καραογλάνογλου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Αριστοτέλης Καμτσικάκης, ΕΜΠ Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Μαρία Ρηγοπούλου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Δημήτριος Κουλλας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Νικόλαος Κουράκος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Εμμανουήλ Κούκιος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Θεματική Περιοχή:

Εκπαίδευση
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 17:45
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 13