Ανακοίνωση προς Ειδικές Κατηγορίες Συνέδρων

Οι σύνεδροι που συμμετέχουν στο 10ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής χωρίς εργασία (και καταθέτουν τη συνδρομή τους μέσω τράπεζας) καθώς και οι σύνεδροι - συν-συγγραφείς εργασιών που έχουν υποβληθεί (άρα και συνδέονται) από άλλους συνέδρους θα πρέπει να στέλνουν τα καταθετήρια τους με απλό ηλεκτρονικό μήνυμα στο alex.pesxm10@chemeng.upatras.gr.