Επιτροπές

Πρόεδρος: Δ. Ματαράς, ΠΠ    Αντιπρόεδρος: B. Μπουργανός, ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Σ. Μπογοσιάν, ΠΠ
Α. Μπουντουβής, ΕΜΠ
Μ. Λιακοπούλου-Κυριακίδου, ΑΠΘ
Ε. Ηλιοπούλου, ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ
Σ. Παύλου, ΠΠ
Χ. Παρασκευά, ΠΠ
Α. Κατσαούνης, ΠΠ
Ε. Αμανατίδης, ΠΠ
Χ. Τσακίρογλου, ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
Α. Καλαμπούνιας, ΠΠ
Κ. Σάντας, ΠΠ
Κ. Βαφειάδης, ΠΣΧΜ
Ν. Θωμόπουλος, ΠΣΧΜ/Τμ. ΔΕ
 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Δ. Μαντζαβίνος, ΠΠ (Πρόεδρος)
Κ. Αδαμόπουλος (ΑΠΘ)
Σ. Αναστασιάδης (Παν. Κρ)
Ν. Ανδρίτσος (ΠΘ)
Α. Βλυσίδης (ΕΜΠ)
Κ. Γαλιώτης (ΠΠ)
Μ. Γεωργιάδης (ΑΠΘ)
Σ. Γιάντσιος (ΑΠΘ)
Ε  Γογγολίδης (Δημόκριτος)
Β  Ζασπάλης (ΑΠΘ)
Ι. Ζιώμας (ΕΜΠ)
Θ. Θεοδώρου (ΕΜΠ)
Θ. Ιωαννίδης (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ)
Ν. Καλογεράκης (Πολ. Κρ)
Α. Κατσαούνης (ΠΠ)
Δ. Κέκος (ΕΜΠ)
Σ. Κέννου (ΠΠ)
Ε. Κικκινίδης (ΠΔΜ)
Μ. Κλάπα (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ)
Δ. Κονταρίδης (ΠΠ)
Α. Κοκόσης (ΕΜΠ)
Μ. Κορνάρος (ΠΠ)
Ι. Κούκος (ΠΠ)
Μ. Κροκίδα (ΕΜΠ)
Α. Κουτίνας (ΓΠΑ)
Α. Κωνσταντόπουλος (ΕΚΕΤΑ, ΑΠΘ)
Μ. Λιακοπούλου-Κυριακίδου (ΑΠΘ)
Α. Λάππας (ΕΚΕΤΑ)
Α. Λεμονίδου (ΑΠΘ)
Γ. Λυμπεράτος (ΕΜΠ)
Ι. Μαρίνος (ΤΙΤΑΝ)
Β. Μαυραντζάς (ΠΠ)
Σ. Μπεμπέλης (ΠΠ)
Α. Μπουντουβής (ΕΜΠ)
Δ. Μπουφούνος (Αλουμίνιον της Ελλάδος)
Γ. Παλαιοκρασάς (ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ)
Κ. Παναγιώτου (ΑΠΘ)
Σ. Πανδής (ΠΠ)
Ν. Παπαγιαννάκος (ΕΜΠ)
Κ. Παπασπυρίδης (ΕΜΠ)
Χ. Παρασκευά (ΠΠ)
Ε. Παυλάτου (ΕΜΠ)
Δ. Σαρηγιάννης (ΑΠΘ)
Α. Σταματελάτου (ΔΠΘ)
Μ. Στουκίδης (ΑΠΘ)
Ν. Στοφόρος (ΓΠΑ)
Π. Ταούκης (ΕΜΠ)
Ρ. Τζήμου-Τσιτουρίδου (ΑΠΘ)
Ι. Τσαμόπουλος (ΠΠ)
Κ. Τσιτσιλιάνης (ΠΠ)
Σ. Τσίμας (ΕΜΠ)
Π. Φαλάρας (Δημόκριτος)
Κ. Φιλιππόπουλος (ΕΜΠ)
Κ. Χαριτίδης (ΕΜΠ)