Θεματικές Περιοχές

Οι θεματικές περιοχές του συνδεδρίου είναι οι εξής:

 • Τιμητική Συνεδρία για τον Καθ. Κ. Βαγενά
 • Ειδική Συνεδρία στα Δομικά Υλικά
 • Ειδική Συνεδρια στα Τρόφιμα
 • Ειδική Συνεδρία στην Ασφάλεια – Υγιεινή
 • Ειδική συνεδρία στην Βιοενέργεια
 • Ειδική Συνεδρία στην Μελέτη – Συντήρηση Πολιτισμού
 • Βιοχημική Μηχανική – Βιοτεχνολογία
 • Διασφάλιση Ποιότητας
 • Εκπαίδευση
 • Ενέργεια
 • Μηχανική διεργασιών & συστημάτων
 • Περιβάλλον
 • Πολυμερή
 • Υλικά - Νανοτεχνολογία
 • Φαινόμενα Μεταφοράς
 • Φυσικές διεργασίες
 • Φυσικοχημεία – Θερμοδυναμική
 • Χημικές Διεργασίες/Κατάλυση/Ηλεκτροχημεία