Ημερομηνίες

Οι καταληκτικές ημερομηνίες του συνεδρίου είναι οι εξής:

20.12.2014 Υποβολή περίληψης (τουλάχιστον 1 σελίδα)
02.02.2015 Απάντηση αποδοχής
15.03.2015 Διαδικτυακή υποβολή εργασιών (από 4 έως 8 σελίδες)
15.03.2015 Υποχρεωτική εγγραφή και καταβολή συνδρομής για κάθε υποβαλλόμενη εργασία. Κάθε εγγραφή καλύπτει μόνο μία εργασία
15.03.2015 Δήλωση και καταβολή κόστους συμμετοχής στο Δείπνο του Συνεδρίου

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ

Έως 15.3.2015

(παράταση μέχρι 3.4.2015)

Μετά τις  3.4.2015
Σύνεδροι 100€  130€
Μεταπτυχιακοί φοιτητές 60€ 80€
Προπτυχιακοί φοιτητές 20€ 20€
  • Η εγγραφή για τους συνέδρους και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές περιλαμβάνει τα πρακτικά του συνεδρίου, διαλείμματα καφέ και δύο γεύματα (Πέμπτη, Παρασκευή).
  • Η εγγραφή για τους προπτυχιακούς φοιτητές περιλαμβάνει τη βεβαίωση συμμετοχής και τα διαλείμματα καφέ.
  • Δείπνο Συνεδρίου: Η συμμετοχή στο δείπνο είναι προαιρετική και κοστίζει 25 €