Παράταση Υποβολής Τελικών Εργασιών και Καταβολής της Συνδρομής

Η οργανωτική επιτροπή του 10ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου Χημικής Μηχανικής ανακοινώνει παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των τελικών εργασιών καθώς και της συνδρομής με το χαμηλό αντίτιμο (early registration) μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Διευκρινίζεται  ότι κάθε εργασία θα πρέπει να καλύπτεται από μια συνδρομή μέλους ΔΕΠ/Ερευνητή ή μεταπτυχιακού φοιτητή (όχι προπτυχιακού φοιτητή).