Πρόγραμμα Συνεδρίου Παρασκευής 5 Ιουνίου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ    
  
09:00 - 09:45          Διάλεξη Καθηγητή Κωνσταντίνου Βαγενά
                                  Τίτλος: Γεφυρώνοντας την Ηλεκτροχημεία και την Κατάλυση   (Αίθουσα Ι-4)
                                  Προεδρείο: Ξ. Βερύκιος
 
09:45 - 10:15          Διάλειμμα
10:15 - 12:15

 
12:15 - 12:45            Απονομή Υποτροφιών Ιδρύματος Limmat
 
12:45 - 13:30            Αναρτημένες Ανακοινώσεις
13:30 - 14:30            ΓΕΥΜΑ
 
14:30 - 15:15            Διάλεξη Καθηγητή Αθανασίου Φωκά
                                    Τίτλος:  Η Σπουδαιότητα των Ενοποιήσεων στα Μαθηματικά και την Φυσική   (Αίθουσα Ι-4)
                                    Προεδρείο: Κ. Βαγενάς
 
15:15 - 16:45

 
16:45-17:00            Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις
 
17:00-17:45            Διάλεξη Καθηγητή Γιάννη Γιώρτσου
                                  Τίτλος: The (chemical) kinetics of social phenomena   (Αίθουσα Ι-4)
                                  Προεδρείο: Κ. Βαγενάς
 
17:45 - 20:00        

 

21:00                        ΔΕΙΠΝΟ