Στοιχεία Εργασίας P0231

Κωδικός Εργασίας: P0231
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Ο ρόλος των βιογενών πτητικών οργανικών ενώσεων στην ατμοσφαιρική ρύπανση στην Ευρώπη.

Συγγραφείς:

Εριον Χάσα, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Σπύρος Πανδής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Θεματική Περιοχή:

Περιβάλλον
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Friday, Jun 05 - 18:00
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 10