Πρόγραμμα Συνεδρίου Σαββάτου 6 Ιουνίου

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ     
 
09:00-09:45            Διάλεξη Καθηγητή Παναγιώτη Χριστοφίδη
                                  Τίτλος: Distributed and Economic Model Predictive Control: Enabling Smart Manufacturing, Distributed
                                  Προεδρείο: Ι. Τσαμόπουλος
09:45-11:30           

 
11:30-12:15            Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις
12:15-14:15

 
ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ