Στοιχεία Εργασίας P0327

Κωδικός Εργασίας: P0327
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Occupational Risk Assessment

Συγγραφείς:

Όλγα Ανεζίρη, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Ιωάννης Παπάζογλου, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
L.J. Bellamy, White Queen BV, PO Box 712, 2130 AS, Hoofddorp, Netherlands
I.A. M. Damen, RIGO , Amsterdam , Netherlands

Θεματική Περιοχή:

Ειδική Συνεδρία στην Ασφάλεια – Υγιεινή
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Saturday, Jun 06 - 10:45
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 04