Στοιχεία Εργασίας P0125

Κωδικός Εργασίας: P0125
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Stimuli responsive polymer brushes into nanoconfined geometry

Συγγραφείς:

Αναστασία Χριστουλάκη, Πανεπιστήμιο Πατρών
Χρήστος Κωσταράς, Πανεπιστήμιο Πατρών
Δάφνη Κατή, Πανεπιστήμιο Πατρών
Νικόλαος Σπηλιόπουλος, Πανεπιστήμιο Πατρών
Δημήτρης Αναστασόπουλος, Πανεπιστήμιο Πατρών
Αλέξανδρος Βραδής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Χρήστος Τοπρακτσιόγλου, Πανεπιστήμιο Πατρών
Γεώργιος Πρίφτης, Πανεπιστήμιο Πατρών

Θεματική Περιοχή:

Πολυμερή
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Saturday, Jun 06 - 10:15
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 11