Στοιχεία Εργασίας P056

Κωδικός Εργασίας: P056
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΗ ΔΥΣΔΙΑΛΥΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΣΕ ΚΛΙΝΕΣ ΑΜΜΟΥ

Συγγραφείς:

Ευσταθία Παυλάκου, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών/ ΙΤΕ-ΙΕΧΜΗ
Βαρβάρα Συγγούνη, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Χριστάκης Παρασκευά, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών/ ΙΤΕ-ΙΕΧΜΗ

Θεματική Περιοχή:

Φαινόμενα Μεταφοράς
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Saturday, Jun 06 - 13:00
Αίθουσα: 
Ι - 10