Στοιχεία Εργασίας P0475

Κωδικός Εργασίας: P0475
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Η εφαρμογή της ΟΔΗΓΙΑΣ SEVESO II και η εξέλιξη των προτύπων σχετικών με την αξιοπιστία του εξοπλισμού

Συγγραφείς:

Σ. Μεγαλόφωνος, RESQ Consulting

Θεματική Περιοχή:

Ειδική Συνεδρία στην Ασφάλεια – Υγιεινή
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Saturday, Jun 06 - 10:15
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 04