Στοιχεία Εργασίας P0193

Κωδικός Εργασίας: P0193
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΦΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΚΡΙΣΙΜΟΥ CO2.

Συγγραφείς:

Γεωργία Σαγξαρίδου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο / Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Ελένη Παυλίδου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο / Τμήμα Φυσικής
Ιωάννης Τσιβιντζέλης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο / Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Κώστας Παναγιώτου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο / Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Ευάγγελος Τζιμπιλής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο / Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Θεματική Περιοχή:

Πολυμερή
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Saturday, Jun 06 - 12:30
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 11