Στοιχεία Εργασίας P0163

Κωδικός Εργασίας: P0163
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Photo-Active Inorganic Films in Combination with Controllably Wetted Rough Polymeric Surfaces

Συγγραφείς:

Γ. Κενανάκης, ΙΗΔΛ / ΙΤΕ
Μελίνα Φρυσάλη, ΙΗΔΛ / ΙΤΕ
Σ.Χ. Αναστασιάδης, ΙΗΔΛ / ΙΤΕ

Θεματική Περιοχή:

Πολυμερή
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Saturday, Jun 06 - 12:45
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 11