Στοιχεία Εργασίας P0330

Κωδικός Εργασίας: P0330
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Combining Advanced Polymerization Methods with Molecular Modeling for the Design of Graphene Dispersing Agents towards Fabrication of Polymer Nanocomposites

Συγγραφείς:

Κωνσταντινιά Παπαδημητρίου, ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εμμανουήλ Σκούντζος, ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Σάντρα Γκέρμπουρα, ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Κώστας Γαλιώτης, ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ,Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Κωνσταντίνος Τσιτσιλιάνης, ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Θεματική Περιοχή:

Πολυμερή
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Saturday, Jun 06 - 13:30
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 11