Στοιχεία Εργασίας P0135

Κωδικός Εργασίας: P0135
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Ανάπτυξη Νανοδομημένων Συστημάτων Μεταφοράς Βιομοριων Δια Μέσου Βλεννωδών Μεμβρανών

Συγγραφείς:

Θεματική Περιοχή:

Πολυμερή
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Saturday, Jun 06 - 11:00
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 11