Στοιχεία Εργασίας P0220

Κωδικός Εργασίας: P0220
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Study of EDOT/benzothiadiazole copolymer electropolymerization for application in electrochromic devices

Συγγραφείς:

Δέσποινα Τριάντου, Fraunhofer, IAP, Potsdam, Golm, Germany
Σπυρίδων Σούλης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Tatjiana Egorov-Brening, Fraunhofer, IAP, Potsdam, Golm, Germany
Κωνσταντίνος Χαριτίδης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Silvia Janietz, Fraunhofer, IAP, Potsdam, Golm, Germany
Σπύρος Σκιαδάς, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Θεματική Περιοχή:

Πολυμερή
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Saturday, Jun 06 - 10:45
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 11