Στοιχεία Εργασίας P0209

Κωδικός Εργασίας: P0209
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ Sideritis scardica και Origanum vulgare ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

Συγγραφείς:

Ιωάννης Σαρακατσιάνος, Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ
Κ. Αδαμόπουλος, Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ
Β. Σαμανίδου, Τμήμα Χημείας ΑΠΘ
Α. Γούλα, Γεωπονική Σχολή ΑΠΘ

Θεματική Περιοχή:

Ειδική Συνεδρια στα Τρόφιμα
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Saturday, Jun 06 - 13:15
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 13