Στοιχεία Εργασίας P0255

Κωδικός Εργασίας: P0255
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

ATMOSPHERIC PRESSURE DIELECTRIC BARRIER DISCHARGE (DBD) IN A PLANE-TO-GRID REACTOR FOR THE REMEDIATION OF NAPL-CONTAMINATED SOILS

Θεματική Περιοχή:

Περιβάλλον
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Saturday, Jun 06 - 09:45
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 10