Στοιχεία Εργασίας P075

Κωδικός Εργασίας: P075
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Electroless deposition of Ni-P-TiO2 and Ni-P-CeO2 coatings on aluminum alloy

Συγγραφείς:

Elsa Georgiza, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Jelica Novakovic, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Παναγιώτα Βασιλείου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Θεματική Περιοχή:

Υλικά - Νανοτεχνολογία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Saturday, Jun 06 - 09:45
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 12