Στοιχεία Εργασίας P0266

Κωδικός Εργασίας: P0266
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Αριστοποίηση της ανάκτησης βιοδραστικών ουσιών από το αρωματικό φυτό Satureja thymbra (θρούμπι)

Θεματική Περιοχή:

Ειδική Συνεδρια στα Τρόφιμα
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Saturday, Jun 06 - 12:15
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 13