Στοιχεία Εργασίας P0214

Κωδικός Εργασίας: P0214
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

ΔΙΒΑΘΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΛΥΚΕΡΟΛΗ

Συγγραφείς:

Αθανάσιος Δούναβης, ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιωάννα Ντάικου, ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
Γεράσιμος Λυμπεράτος, ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ

Θεματική Περιοχή:

Ειδική συνεδρία στην Βιοενέργεια
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Saturday, Jun 06 - 13:30
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 12