Στοιχεία Εργασίας P0238

Κωδικός Εργασίας: P0238
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Conducting polymer films deposited onto silicon surfaces by electropolymerization

Συγγραφείς:

Σπυρίδων Σούλης, Helmholtz-Centrum Berlin
Δημήτριος Δραγατογιάννης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Jorg Rappich, Helmholtz-Centrum Berlin
Κωνσταντίνος Χαριτίδης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Θεματική Περιοχή:

Υλικά - Νανοτεχνολογία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Saturday, Jun 06 - 10:15
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 12