Στοιχεία Εργασίας P0385

Κωδικός Εργασίας: P0385
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

An integrated tool for risk assessment for industrial chemicals – the case of bisphenol A

Συγγραφείς:

Δημοσθένης Σαρηγιάννης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σπύρος Καρακίτσιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ευάγγελος Χάνδακας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Alberto Gotti, Aristotle University of Thessaloniki

Θεματική Περιοχή:

Ειδική Συνεδρία στην Ασφάλεια – Υγιεινή
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Saturday, Jun 06 - 10:00
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 04