Στοιχεία Εργασίας P0372

Κωδικός Εργασίας: P0372
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

ΥΠΕΡΥΔΡΟΦΟΒΕΣ, ΚΑΙ ΥΠΕΡΕΛΑΙΟΦΟΒΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΥΚΛΟΟΛΟΦΙΝΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ

Θεματική Περιοχή:

Πολυμερή
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Saturday, Jun 06 - 11:15
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 11