Στοιχεία Εργασίας P0315

Κωδικός Εργασίας: P0315
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Stretching of Liquid Bridges containing Gas Inclusions

Συγγραφείς:

Ιωάννης Παπαιωάννου, Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Διονύσιος Φωτεινός, Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιωάννης Τσαμόπουλος, Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Θεματική Περιοχή:

Φαινόμενα Μεταφοράς
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Saturday, Jun 06 - 12:45
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 10