Στοιχεία Εργασίας P0294

Κωδικός Εργασίας: P0294
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης της ψυκτικής αλυσίδας με έξυπνους δείκτες ΤΤΙ σε Φιλέτα Κοτόπουλου επεξεργασμένα με Ώσμωση και Υπερυψηλή Πίεση

Θεματική Περιοχή:

Ειδική Συνεδρια στα Τρόφιμα
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Saturday, Jun 06 - 13:45
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 13