Στοιχεία Εργασίας P0188

Κωδικός Εργασίας: P0188
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Φαινόμενα Marangoni κατά την εξάτμιση λεπτών υμένων διαλυμάτων πολυμερών

Θεματική Περιοχή:

Φαινόμενα Μεταφοράς
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Saturday, Jun 06 - 14:00
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 10