Στοιχεία Εργασίας P0465

Κωδικός Εργασίας: P0465
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΑΠΟ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΡΗΤΙΝΗ FPX 66: ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

Συγγραφείς:

Αικατερίνη Βαβουράκη, Πανεπιστήμιο Πατρών/Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Μαργαρίτα Δαρειώτη, Πανεπιστήμιο Πατρών/Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Μιχαήλ Κορνάρος, Πανεπιστήμιο Πατρών/Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Θεματική Περιοχή:

Ειδική Συνεδρια στα Τρόφιμα
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Saturday, Jun 06 - 12:30
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 13