Στοιχεία Εργασίας P0308

Κωδικός Εργασίας: P0308
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Structure and Dynamics of Hybrid Polymer/Gold Nanoparticle Systems through Atomistic Molecular Dynamics Simulations.

Συγγραφείς:

Θεματική Περιοχή:

Πολυμερή
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Saturday, Jun 06 - 13:00
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 11