Στοιχεία Εργασίας P0134

Κωδικός Εργασίας: P0134
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Ανάλυση Ευαισθησίας της Παραγωγής Βιοχημικών Προϊόντων Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας από Μικροφύκη

Θεματική Περιοχή:

Ειδική συνεδρία στην Βιοενέργεια
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Saturday, Jun 06 - 13:15
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 12