Στοιχεία Εργασίας P0459

Κωδικός Εργασίας: P0459
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Ιδιότητες και σύσταση αδρανών παραγόμενων από μονάδες Ανακύκλωσης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) στην Ελλάδα

Συγγραφείς:

Χριστιάνα Αλεξανδρίδου, Πανεπιστήμιο Πατρών
Φραγκίσκος Κουτελιέρης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιωάννης Νέγκας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Γεώργιος Αγγελόπουλος, Πανεπιστήμιο Πατρών

Θεματική Περιοχή:

Περιβάλλον
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Saturday, Jun 06 - 14:00
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 04