Στοιχεία Εργασίας P0202

Κωδικός Εργασίας: P0202
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Filler structure anisotropy and electrical conductivity enhancement in electrified carbon nanotube/thermoplastic polymer composites

Συγγραφείς:

Αριστείδης Ντοκοσλης, Queen's University at Kingston
Osayuki Osazuwa, Queen's University at Kingston
Μαριάννα Κοντοπούλου, Queen's University at Kingston
Αλέξανδρος Α. Βασιλείου, Queen's University at Kingston

Θεματική Περιοχή:

Πολυμερή
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Saturday, Jun 06 - 13:45
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 11