Στοιχεία Εργασίας P0118

Κωδικός Εργασίας: P0118
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Ανάπτυξη της Τεχνολογίας της Μοριακής Αποτύπωσης για Περιβαλλοντικές και Βιο-αναλυτικές Εφαρμογές

Συγγραφείς:

Κώστας Κυπαρισσίδης, ΑΠΘ και ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ

Θεματική Περιοχή:

Υλικά - Νανοτεχνολογία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Saturday, Jun 06 - 11:00
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 12