Στοιχεία Εργασίας P0288

Κωδικός Εργασίας: P0288
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Ultrasound assisted synthesis of ZnO nanostructures in ionic liquids

Συγγραφείς:

Ιωάννα Κοντοπούλου, Τμήμα Επιστήμης Των Υλικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Α. Αγγελοπούλου, Τμήμα Επιστήμης Των Υλικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ν. Μπουρόπουλος, Τμήμα Επιστήμης Των Υλικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Θεματική Περιοχή:

Υλικά - Νανοτεχνολογία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Saturday, Jun 06 - 10:45
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 12