Στοιχεία Εργασίας P0123

Κωδικός Εργασίας: P0123
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Fabrication of self-standing porous silicon and alumina membrane, and measurement of the pore diameter using fluid flow under hydrostatic pressure.

Συγγραφείς:

Μάριος Σαβρανάκης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Π. Κοντού, Πανεπιστήμιο Πατρών
Μ. Δημητρόπουλος, Πανεπιστήμιο Πατρών
Αναστασία Χριστουλάκη, Πανεπιστήμιο Πατρών

Θεματική Περιοχή:

Υλικά - Νανοτεχνολογία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Saturday, Jun 06 - 10:00
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 12