Στοιχεία Εργασίας P0105

Κωδικός Εργασίας: P0105
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

CATALYTIC ACTIVITY AND SURFACE ANCHORING OF POLYMERIC CARRIERS CONTAINING METAL NANOCATALYSTS

Συγγραφείς:

Μελίνα Φρυσάλη, ΙΤΕ, Τμήμα Χημείας , Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σ.Χ. Αναστασιάδης, ΙΤΕ, Τμήμα Χημείας , Πανεπιστήμιο Κρήτης
M. Καλύβα, ΙΤΕ, Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών , Πανεπιστήμιο Κρήτης
Μ. Βαμβακάκη, ΙΤΕ, Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών , Πανεπιστήμιο Κρήτης

Θεματική Περιοχή:

Πολυμερή
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Saturday, Jun 06 - 09:45
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 11