Στοιχεία Εργασίας P0462

Κωδικός Εργασίας: P0462
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Φωτοκαταλυτική αδρανοποίηση αποβλήτων που περιέχουν φυτοφάρμακα σε πρότυπο φωτοκαταλυτικό αντιδραστήρα παρουσία

Συγγραφείς:

Κ. Βασιλική, Τμήμα Χημείας, Αριστoτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Χρ. Μπερμπερίδου, Τμήμα Χημείας, Αριστoτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Α. Κούρας, Τμήμα Χημείας, Αριστoτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Δ. Λαμπροπούλου, Τμήμα Χημείας, Αριστoτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ιωάννης Πούλιος, Τμήμα Χημείας, Αριστoτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θεματική Περιοχή:

Περιβάλλον
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Saturday, Jun 06 - 10:00
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 10