Στοιχεία Εργασίας P0335

Κωδικός Εργασίας: P0335
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

HEURISTICS FOR CAPITAL COST ESTIMATION: A CASE STUDY ON BIOREFINERY PROCESSES

Συγγραφείς:

J.L. Couturier, Arkema France
J.L. Dubois, Arkema France
Αντώνης Κοκόσης, Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Θεματική Περιοχή:

Ειδική συνεδρία στην Βιοενέργεια
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Saturday, Jun 06 - 14:00
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 12