Στοιχεία Εργασίας P0144

Κωδικός Εργασίας: P0144
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Synthesis of new carbon fiber precursors using AGET ATRP in microemulsion

Συγγραφείς:

Ελένη Μηλιώνη, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο , Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Σταύρος Ανάγνου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο , Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Ιωάννης Καρτσωνάκης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο , Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Κωνσταντίνος Χαριτίδης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο , Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Θεματική Περιοχή:

Πολυμερή
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Saturday, Jun 06 - 13:15
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 11