Στοιχεία Εργασίας P0225

Κωδικός Εργασίας: P0225
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Ανάπτυξη κινητού εργαστηρίου για τη μελέτη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με υψηλή χωρική και χρονική ανάλυση

Συγγραφείς:

Άγγελος Καλαμπούνιας, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Χρήστος Σταμάτης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Χρήστος Καλτσονούδης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Σπύρος Πανδής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Θεματική Περιοχή:

Περιβάλλον
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Saturday, Jun 06 - 13:45
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 04