Στοιχεία Εργασίας P0377

Κωδικός Εργασίας: P0377
Περίληψη:

Τίτλος Εργασίας:

Utilization of enzymatic pretreatment for improving efficiency in bio-methanation of mixed substrates

Συγγραφείς:

Ιωάννης Ζαρκάδας, Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης, Παν. Ιωαννίνων
Φωκίων Καλδής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πέτρος Καταπόδης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Δημοσθένης Σαρηγιάννης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γεώργιος Πηλίδης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Θεματική Περιοχή:

Ειδική συνεδρία στην Βιοενέργεια
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Saturday, Jun 06 - 13:45
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 12