Στοιχεία Εργασίας P0216

Κωδικός Εργασίας: P0216
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟ-ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟ-ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΑΠΟ ΛΙΓΝΟΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΑ ΒΙΟΜΑΖΑ

Συγγραφείς:

Γ. Δημητρέλλος, ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
Γεράσιμος Λυμπεράτος, ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ

Θεματική Περιοχή:

Ειδική συνεδρία στην Βιοενέργεια
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Saturday, Jun 06 - 13:00
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 12