Στοιχεία Εργασίας P0117

Κωδικός Εργασίας: P0117
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

A Comprehensive Kinetic Investigation of the Inverse Suspension Copolymerization of Acrylamide: Theoretical and Experimental Studies

Θεματική Περιοχή:

Πολυμερή
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Saturday, Jun 06 - 12:15
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 10